10 de febrer del 2019

Capellada, història i evolució dún barri de Besalú      Il·lustracions per pel llibre "Capellada, història i evolució d'un barri de Besalú", publicat a inci de 2019 per l'Ajuntament de Besalú, coordinat per l'arqueòleg Joan Frigola i on han participat els arqueòlegs, arquitectes i restauradors: L. BAyona, M.Bouzas, L. Buscató, N. Colomeda, A. Ferrer, Joan i Josep Frigola, M. Fuertes, D. Mallarach, O. Mayère i E. Soler.