28 d’agost de 2017

Espai Besalú

      Il·lustracions per l'Espai Besalú,
el centre d'interpretació d'Història
de la vila.  Un  recorregut  des dels
orígens fins a l'actualitat.