28 d’agost de 2017

Museu arqueològic de Banyoles

  
          Il·lustració de restitució dels forns de pa de
l'antiga Pia Almoina, per a senyalització al Museu
arqueològic de Banyoles.